Usługi.

Pragniemy przedstawić Państwu nasz Zakład, jego historię i dzień dzisiejszy, udostępnić najważniejsze informacje o firmie oraz zakres jej działania. Spółka zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na rzecz społeczności gminy Kuryłówka, takich jak:

  • usługi minikoparką
  • usługi koparko-ładowarką
  • usługi samochodem specjalistycznym hakowiec.
  • wywóz odpadów komunalnych
  • wynajem kontenerów Kp-7, Kp-4
  • wywóz nieczystości beczka asenizacyjna poj. 4000 l
  • koszenie terenów zielonych kosiarką bijakową
  • koszenie terenów zielonych kosiarką rotacyjną
  • usługa urządzeniem ciśnieniowym WUKO
  • wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych