Witamy serdecznie na stronie internetowej
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kuryłówce.

Pragniemy przedstawić Państwu nasz Zakład, jego historię i dzień dzisiejszy, udostępnić najważniejsze informacje o firmie oraz zakres jej działania. Spółka zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na rzecz społeczności gminy Kuryłówka, takich jak:

  • Eksploatacja i konserwacja wodociągów gminnych
  • Wywóz odpadów komunalnych
  • Budowa przyłączy wodociągowych
  • Rozbudowa sieci wodociągowych
  • Remonty budynków bieżące i kompleksowe
  • Remonty dróg
  • Wykonawstwo dróg utwardzonych tłuczniem i klińcem
  • Remont nawierzchni asfaltowych
  • Roboty ziemne